Giải thưởng

SEA


Giải Nhất

USD 2,000

Giải Nhì

USD 1,500

Giải Ba

USD 1,000

Giải Tư

USD 1,000

Tổng giải thưởng cho SEA

USD 5,500

SA


Giải Nhất

USD 2,000

Giải Nhì

USD 1,500

Giải Ba

USD 1,000

Giải Tư

USD 1,000

Tổng giải thưởng cho SA

USD 5,500

JAPAN


Giải Nhất

USD 2,000

Giải Nhì

USD 1,500

Giải Ba

USD 1,000

Giải Tư

USD 1,000

Tổng giải thưởng cho Nhật Bản

USD 5,500

KOREA


Giải Nhất

USD 2,000

Giải Nhì

USD 1,500

Giải Ba

USD 1,000

Giải Tư

USD 1,000

Tổng giải thưởng cho Hàn Quốc

USD 5,500

APAC GRAND FINALS


Giải Nhất

USD 8,000

Giải Nhì

USD 5,000

Giải Ba

USD 3,000

Giải Tư

USD 2,000

Tổng giải thưởng cho APAC

USD 18,000